• Zwroty i reklamacje

Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata
Adres do reklamacji:
COMLINE ANNA MARCINIAK
KILIŃSKIEGO 18
08-110 SIEDLCE
PL

Dodatkowe informacje

1. Opis procedury reklamacji

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez COMLINE.
Klient winien sprzęt dostarczyć do serwisu osobiście lub wysłać na adres COMLINE UL.
KILIŃSKIEGO 18, 08-110 SIEDLCE.
Reklamowany sprzęt należy dobrze zabezpieczyć do transportu. O ile jest to możliwe, wysłać w
oryginalnym opakowaniu. Prosimy o nie wysyłanie do nas komputera z kablem zasilającym,
ponieważ kabel może uszkodzić obudowę w trakcie transportu.

Po rozpatrzeniu zasadnej reklamacji, COMLINE odsyła sprzęt na swój koszt do klienta kurierem.
Numer telefonu do serwisu: (25) 644-19-01
Zapytania można kierować również pod adres COMLINE.SERWIS@GMAIL.COM lub COMLINE.PL@
GMAIL.COM
W przypadku niektórych produktów może występować gwarancja w autoryzowanych punktach
serwisowych lub gwarancja na zasadach od drzwi-do-drzwi (door-to-door) producentów.
Dokładne adresy punktów serwisowych oraz zasady door-to-door znajdują się na kartach
gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam
klient powinien kierować reklamowany produkt objęty serwisem zewnętrznym.
Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

COMLINE odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi
zawarte w Kodeksie Cywilnym.